קצת צניעות אמא, קצת צניעות אבא, כל שרציתי זה להיות זמר, מוצלח וגדול יותר מכולם, קצת צניעות אמא קצת צניעות ...