הספר לא יונח על מדף שירה בחנויות הספרים – תמונת המכנף הנאה שבכריכתו תבהיק בסקציית פרוזה – ואף על פי ...

סודות, תככים, מתח ואהבה משולבים אלה באלה בסיפור המשלב עבר והווה יחד ...