המסע להחלמה עד כה רוקן את חשבון הבנק שלנו ושל ההורים וללא תמיכתם היינו פושטים את הרגל בשנה הראשונה להתמודדות ...