רשמים ותובנות בעקבות ועידת הנשיא. כי חשוב להפסיק להתרפק על העבר, לא לחשוב מה יכול היה להיות. צריך לחיות את ...

זו השנה השניה שאני הולכת לועידת הנשיא, אודה ואתוודה, אני לא הולכת לכול הפאנלים, אחרי 3-4 שעות אני מוצאת את ...