בעקבות הידיעה כי הנשיא ריבלין שוקל להעניק חנינה לאנס קצב על רקע מצבו הנפשי, אני פונה בבקשה להעניק חנינה לכל ...

נציג המדינה לא הגיע לדיון בגלל שביתה במשק – וכך לא היו מתנגדים לבקשת הערעור שהגיש עורך דין יעקב שקלאר ...