ביום שני האחרון זפזפתי בין ערוצי הטלוויזיה בחיפוש אחר תכנית מעניינת ואז... הוא תפס אותי – תחילת הפרק השני בתכנית ...