אם אלך לא תדעי, ולא יודיעו זאת בחדשות, גם… אם אלך לא יכאב לי, ולא יכאב לאיש פרט לך, בעולם… ...