וכשאת אינך אני איני קיים מתקשה לראות אורו של בוקר חושך כל הזמן. מחשבות ללא הרף, שינה לא קיימת, אני ...