בדרך לריאיון עבודה בתל- אביב, מצאתי פיסת צל בתחנת אוטובוס והצטופפתי בה עם עוד עשרה אנשים מזיעים.   לתחבורה ...