ואני… מבקש להיות סתם בן אדם, אבל גם זה לא פשוט להיות, כי שום דבר אינך להבין יכול, גם אם ...