ויש ואת… היפיפיה… חשה לבד… וגם קצת… עצובה… ולרגע דמותך… עולה לי במראה… ואני יודע… עד כמה דמותך…  מושכת מבטים… ...