כדי לחסל את סרטן צוואר הרחם בישראל יש צורך להעלות את מספר הילדים המתחסנים כנגד נגיף הפפילומה. באוסטרליה כבר הצליחו, ...