הרשת לא יודעת את נפשה מרוב אושר, אם להסתמך על כמות השיתופים והציוצים שקיבלה התמונה הזו, של ראש ממשלת קנדה, ...