אין זה סוד שלנסיך ויליאם היו הסתייגויות רבות לגבי מייגן מרקל והוא לא התלהב מהנישואים המהירים שלה לאחיו הארי. מה ...

הנסיך ויליאם, רעייתו וילדיהם עלו על מטוס רגיל, בלי דרמות ובלי הסתרות והראו בלי לומר מילה שאין סיבה בטיחותית לכך ...