זה הזמן לוותר על העבר ולעמוד עם הפנים קדימה. אם אין באפשרותך לשנות את העבר, הנח לו. התמודד עם האתגרים ...