אמנם ימי הרווקות שלי די מאחורי, וכיום אני בעיקר מתמודדת עם שילוב של נכות גפיים והליכה עם קביים עם ימי ...

אתם כבר יודעים שאני מאוד אוהבת שוקולד. כבוד גדול נפל בחלקי כאשר ביקשו ממני לשפוט בסבב הישראלי של תחרות השוקולד ...