במשך ארבעה ימים ובמשך 12 שעות נטו על הרגליים בכל יום, עצמי ערכה, פינתה, שטפה וניגבה קרוב לארבעת אלפים כלים ...