אגו / פניה זהר שלום, רציתי שנדבר היום על האגו שלנו. כמה זמן במהלך היום הוא מדבר במקומנו ו לעיטים ...