והזמן עובר רץ, לאן הוא ממהר? זאת מידי יום מחדש אשאל… אולי יש פה טעות, אבל המראה לא משקרת, היא ...