הם מנסים שוב ושוב והגן נעול, זה כואב, זה שורף, זה הכל, רק לא מענג ...