כשאמרת, לא תמיד הבנתי, גם לא תמיד ברצינות, התייחסתי. כי ילד קטן הייתי. ובעצם, גם כיום כזה אני, כי ככה ...