ואהבתי אותך ריח גופך המשכר נשימתך העולה והיורדת והחיוך שיש רק לך מדיה   ורציתי אותך מבלי שאבין החושים עשו ...