אילו לסבתא  היו גלגלים אז אולי אפשר היה להחזיר יחסים אחורה. מצד שני, אולי ככה זה היה צריך להיות ואולי ...

פרידה אחרי עשרות שנים של זוגיות. גדעון סער ואני ...