כמו כאתם יודעים אני באה מתחום של בעלי המקצוע . ויש הרבה בדיקות ומערכות אשר מאוד חיוניות לנו אבל שלא ...