אתמול ירד לי החיוך מהפנים! לא יודעת למה הוא היה שם מלכתחילה? אהה כן נזכרתי טוב זה נושא בפני עצמו ...