ספרו השני של אבינעם שירן חופש את הדילמות של הרופאים במערכת הרופואית של היום ...

רומן רפואי פוליטי אקטואלי ומרתק. ...