רחל, רחל - כבר הקריאה הזאת נוגעת ללב ומעידה על תוכן הספר ותמונת העטיפה מעידה על התום והגעגוע.. בספר שירים ...