אמי ילדה אותי ומסרה אותי לאימוץ. יציאת מצרים שלי מתקיימת בכל פעם מחדש כשמאומצ/ת מצליח/ה לסגור מעגל למרות החושך שעדין ...