בגדאד. משנות העשרים עד שנות החמישים של המאה העשרים היהודים של בגדאד. היהודיות של בגדאד. בהן בעיקר עוסק הספר. הצצה ...

ספרה היפה של ציונית פתאל-קופרווסר "התמונות שעל הקיר", ספוג בגעגועים ובכאב. בגעגועים לעיראק ממנה הגיעו הוריה של הכותבת ובה לא ...