פרשת ויקהל פיקודיי - כפרה על חטא באמצעות מעשה טוב, ועשייה מתוך התלהבות ותשוקה.... ...