מה צריך לקרות כדי שאדם אחד יאמר לאדם אחר שהוא לא מדבר איתו יותר? גרוע מכך כשנעלמים בלי להגיד ...