סיפורו של התינוק שננטש ליד פח אשפה בנתניה זעזע את כולנו, אבל אי אפשר שלא לתהות מה עובר על אישה ...