מה אנחנו יודעות על התרופות ללא מרשם שאנו נוטלות? האמת שלא הרבה למרות שהכל כתוב בעלון לצרכן, זה שתמיד מפריע ...