אתם הנבחרים, המקושרים העשירים והמושחתים, אחראים, לאונס הגדול העולם ככל שההתקדמות בו גדולה, ככה הנסיגה, יותר גדולה. האשמה נופלת על ...