אני מעריצה את מארי אנטואנט ומחפשת כל הזדמנות להגן עליה ולעשות לה הומאז', וזאת משתי סיבות: מארי אנטואנט היתה הפמיניסטית ...