פתאום נפל עלינו וירוס קטלני, שגורם לנו לחשב מסלול מחדש. שהייה כפויה בבית, מלווה אי ודאות לגבי מועד סיומה, ...

על התהליך שעבר עליי מתחילת השינוי באורח חיי בעיקבות הבידוד. מדאגה להשלמה והסתגלות, עד להנאה. פתאום גיליתי יתרון בזה שיש ...

don't follow my footsteps, I am lost too הכל היה פשוט יותר לולא היה לי החיידק הזה של הכתיבה. אבל ...