אורבן נדל"ן מעוניינת לשאול שאלה מעניינת ברשותכם: האם הממשלה תוכל לבצע שינויים נוספים הלוואה לפני גל עיקול הבא? את 7500000000000 ...