כל אדם שני הוא אישה, אבל בממוצע רק כל עמדה בכירה חמישית מאוישת על ידי אישה. מה מונע מנשים להעז ...