שיתוף פעולה בין המחלקה לקרמיקה וזכוכית בבצלאל והגלריה לאמנות ג'ינא, מניב תערוכה חדשה ומיוחדת. כחלק מקורס כלים גדולים בהנחיית ג'קרנדה קורי, ...