יש אימהות שמסוגלות ללדת ו"להמשיך" בחייהן אבל אצלי זה לא היה ככה. הרגשתי שנזרקתי למים העמוקים ואני מפרפרת בהם, רגע ...