כשמבצעים עבודת קידוחים, רוצים שזה יסתיים תוך פרק הזמן הקצר ביותר וכמובן – בהצלחה יתרה. הרבה מאד משתנים עשויים פה ...