העלות הסופית של חתונה היא כזאת אשר חוצה סף חדש עם כל שנה שחולפת לה ובה נולדים להם עוד רעיונות ...