בימים אלה ברחובות פריז נשמע רחש מעט מטריד: האם הפריזאית עדיין קיימת? אז נכון, אלה שמעלות את הספק הן נשים ...