כפיצוי על השחתת מודעות הבחירות של רחל עזריה במהלך קמפיין הבחירות לראשות עיריית ירושלים, התחייבה חברת האוטובוסים לקמפיין פמיניסטי לקראת ...