תעלומת רצח ספרדית מעולה עם צבע מקומי של הנוף, עיירות ומנהגים של חבל הבסקים. ...