פוסט עצבים לגבי גזענות כנגד המזרחים, וסוג חדש של גזענות שאולי למדיה לא הייתה כוונה ליצור, אבל זה מה שקרה. ...