מה בהרצאה: לימוד יצירת סרטי אנימציה באמצעות דמויות בצורות שונות, תוכן ההרצאה:סקירה כללית של סוגי אנימציות, הסבר קצר על הקשר ...