במשך שנים ראיתי בדמיוני שוב ושוב את אותה תמונה ובה אני עומדת על הבמה מול קהל גדול– אני מדברת והקהל ...