מה הקשר בין ההדברה שבוצע אצלכם לההדברה שבוצע בירושלים? האם אתם בסכנה? ...