על אור העיניים לחלוחית בהקה, ניראה לפתע שהכל נשכח על אור העיניים שלפתע נחשך שהכח ניראה שכאילו שעת הצהריים לנוח ...